Atelier Domus ‘21


Atelier Domus is een door mij geïnitieerd project voor deelnemers van het Leger des Heils. Het is in 2018 ontstaan vanuit mijn afstudeerwerk Bewoners van Domus. Ik stelde voor om verder te gaan met die werkmethode, dat werd de eerste Atelier Domus in 2018.  Daarna was er Atelier Wenckebach in 2019, in een andere woonvoorziening met een vergelijkbare doelgroep. En nu, met steun van het FNO Fonds, heb ik Atelier Domus weer een half jaar mogen runnen.

Domus is een woonvoorziening voor dak- en thuisloze mensen met psychiatrische problemen aan het Oranjeplein in Den Haag. De bewoners hebben vaak een veelbewogen leven achter de rug, kampen met psychiatrische problemen en dit is vaak de laatste plek waar ze terecht kunnen.

In Atelier Domus probeer ik hen zichtbaarderder te maken, voor de buitenwereld èn zichzelf. Ze kunnen in Atelier Domus hun verhaal kwijt, hun creativiteit en talent de ruimte geven en hun dromen en gedachten zichtbaar maken.


Sommige bewoners zijn uit zichzelf al productief. Ze schrijven, maken schilderijen of objecten. Ik stimuleer ze daarin en probeer hun werk naar een hoger plan te tillen. Anderen hebben helemaal geen zin om iets te maken, maar willen wel een keer op de foto. Ondertussen kunnen ze hun verhaal doen. Dat kan uiteindelijk ook weer een interessant portret in beeld en tekst opleveren.

Al die verschillende karakters van de deelnemers maken dit werk zo interessant. Voor iedereen kies ik een andere benadering en toon, maar aandacht en bewondering staan bij iedereen voorop. Ik wil de bewoners laten voelen dat ze er mogen zijn.